Wedstrijdreglement

 1. Deelnemende teams dienen zich vóór woensdag 7 september in te schrijven. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is niet mogelijk.
 2. Er kan een gelimiteerd aantal van maximaal 40 teams deelnemen.
 3. Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen.
 4. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar.
 5. Deelnemers van 12 t/m 17 jaar moeten verplicht worden begeleid door twee deelnemers van 18 jaar en ouder.
 6. Het tijdstip van aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat wordt vroegtijdig bekend gemaakt via email of telefoon.
 7. Het wedstrijdsecretariaat maakt aan de deelnemende teams tijdig de volgorde van starten en de volgorde van de af te werken banen bekend.
 8. Op elke baan is er een officier aanwezig die de teams begeleidt en het aantal slagen per hole bij houdt. De officier draagt tevens zorg voor de puntentelling en de juiste toepassing van het wedstrijdreglement.
 9. Elke aanraking van de bal met het sjöttegolfgeweer geldt als 1 slag.
 10. Het wedstrijdmateriaal wordt bij iedere baan ter beschikking gesteld. Aan het einde van iedere baan levert U het wedstrijdmateriaal in bij de officier.
 11. De slagentelling eindigt als de bal in de emmer of het einddoel ligt.
 12. Over het toepassen van het wedstrijdreglement door de begeleidende officier is geen discussie mogelijk. Bij een overtreding van deze regel kan het team strafpunten in mindering worden toegekend.
 13. Een speler mag tijdens het toernooi maar voor één team uitkomen.
 14. Een team mag tijdens het toernooi geen speler vervangen of de vooraf aangegeven slagvolgorde veranderen.
 15. Iedere baan wordt duidelijk aangegeven. De afslag dient te gebeuren vanaf de gemarkeerde plek of een geweerlengte hiervandaan, mits dit niet in de richting van het einddoel is. Het einddoel wordt ook duidelijk aangegeven.
 16. Bij een defect aan het speelmateriaal gaat men terug naar de plek waar het speelmateriaal nog intact was. De slag waarbij het speelmateriaal defect raakt wordt dan niet toegerekend. Bij moedwillig vernielen van het speelmateriaal wordt het team uit de wedstrijd genomen. Dit ter beoordeling van de officier.
 17. Sjöttegolf is niet geheel zonder gevaar, wij wijzen U erop dat U op eigen risico speelt.
  Het is daarom verplicht voor diegene die niet aan slag zijn, tijdens het slaan van de bal door de speler, zich niet in de baan van de bal te bevinden en minimaal een afstand van 4 meter te bewaren van de slagman/-vrouw. Indien een speler geraakt wordt door een geweer of door de bal zal er een strafslag gerekend worden. Dit ter beoordeling van de officier.
 18. Indien een bal op een zodanige plaats ligt dat deze niet geslagen kan worden (bijvoorbeeld in de sloot, houtwal of andere hindernis) mag de bal met de hand verplaatst worden maar nooit zo dat de bal dichter bij het einddoel komt te liggen. Indien deze verplaatsing meer als één sjöttegolfgeweer is, geldt deze als een slag. Dit ter beoordeling van de officier.
 19. De bal mag niet op een kunstmatige verhoging geplaatst worden. Molshopen, pollen en koeienvlaaien worden niet als kunstmatige verhoging aangemerkt.
 20. Indien er meerdere teams zijn die met dezelfde aantal slagen bovenaan eindigen worden er zoveel extra banen gespeeld totdat er een winnaar bekend is. De wedstrijdleiding zal op de wedstrijddag bepalen welke baan er dan gespeeld wordt.
 21. De wedstrijdbaan mag niet veranderd of verplaatst worden, gebeurt dit wel dan zal er een strafslag worden toegekend. Dit ter beoordeling van de officier.
 22. Tijdens de wedstrijd mogen teams elkaar niet inhalen. De officier kan dan een korte pauze inlassen tot de baan weer voldoende vrij is om de wedstrijd voort te zetten.
 23. Indien zich een spelsituatie voordoet waarin het wedstrijdreglement niet voorziet neemt de officier of wedstrijdleiding een beslissing.
 24. De wedstrijdleiding behoudt zich het voorrecht de spelregels van het Wilhelmina Sjöttegolf, indien noodzakelijk, ten alle tijden aan te passen.
 25. De spelregels voor het Wilhelmina Sjöttegolf zullen op de wedstrijddag bij de desbetreffende officieren aanwezig zijn.
 26. Het team met het minst aantal slagen is winnaar van het toernooi.
 27. De prijsuitreiking zal aan het einde van het toernooi plaatsvinden.
 28. Over de einduitslag kan niet worden gediscussieerd dan wel gecorrespondeerd.
 

Wij wensen U allen nu al veel plezier en succes toe!

De wedstrijdleiding.